IT-ehtojen käyttöohjeet helpottavat sopimista

25.02.2018 Keskuskauppakamari

IT2018-sopimusehtojen uudet käyttöohjeet helpottavat sopimista IT-alalla ja nostavat esiin keskeisiä sopimusta laadittaessa huomioitavia seikkoja.

Minna Aalto-Setälä
Keskuskauppakamarin lakimies Minna Aalto-Setälän mukaan legal design on keino helpottaa sopimusten tekemistä.

IT2018-ehtojen käyttöohjeissa on käytetty Keskuskauppakamarin lakimies Minna Aalto-Setälän mukaan legal designia eli sopimusmuotoilua. Käyttöohjeissa kerrotaan ydinasiat IT-ehtojen käytöstä. Ohjeet on tarkoitettu lähinnä pk-yritysten käyttöön sopimuksia neuvotteleville ja laativille ei-juristeille, jotka vastaavat alan hankinnoista, myynnistä, toimituksista ja projekteista.

”Käyttöohjeet on muotoiltu ja kirjoitettu uudelleen. Ajatuksena on helpottaa ehtojen käyttöä lisäämällä niiden ymmärrettävyyttä sekä tekstin että kuvakkeiden ja ikonien avulla. Kantava ajatus on palvella ihan tavallisia ihmisiä, jotka sopimusehtoja käyttävät – siis ohjelmistojen valmistajia ja ohjelmistoja sekä niihin liittyviä palveluja hankkivia asiakkaita, ei pelkästään juristeja”, hän sanoo.

Aalto-Setälän mukaan legal design on tuore keino helpottaa sopimusten tekemistä. Siitä on saatu jo nyt hyviä kokemuksia, sillä ehtojen käytettävyyden parantamista on testattu etukäteen prototyypin avulla. Prototyyppi toteutettiin ensin ketteristä erityisehdoista, mistä tuli hyvää palautetta.

Uudet käyttöohjeet ovat Helena Haapion ja Stefania Passeran käsialaa. Valmistelutyöhön ovat osallistuneet myös IT-ehtojen seuranta- ja juristiryhmät. ”On täysin mahdollista, että tulevaisuudessa myös itse sopimusehtoja kirjoitetaan legal designia hyödyntäen”, Aalto-Setälä mainitsee.

Henkilötietojen käsittelyä koskeville erityisehdoille on tehty nyt laajemmat käyttöohjeet. Ohjeissa selvitetään kohta kohdalta, mistä seikoista henkilötietojen käsittelyn osalta voidaan sopia toisin ja mitkä kohdat tulevat suoraan pakottavasta lainsäädännöstä. Ohjeissa avataan myös sopimusehdoissa ilmeneviä käsitteitä tietosuoja-asetuksen valossa.

Katso myös videolta Minna Aalto-Setälän kuvaus, miten legal design näkyy IT-sopimusehtojen käyttöohjeissa: IT2018: Legal design

< Takaisin artikkelilistaukseen