Taustaa

Tältä sivulta löydät tietoa IT-sopimusehdoista sekä niiden käytöstä ja tilaamisesta. Sopimusehdot helpottavat IT-toimituksista sopimista ja soveltuvat käytettäviksi kotimaisissa IT-toimituksissa asiakkaiden ja toimittajien välillä.

IT2022-sopimusehdot ovat ainoat suomalaiset IT-alan sopimusehdot, jotka IT-alan toimittajayritykset sekä niiden asiakkaita edustavat järjestöt ovat laatineet yhdessä. IT2022-ehdot ovat alalla tunnetut ehdot ja huomioivat osapuolten perustellut edut. Ehtoja käyttämällä säästät siis aikaa ja vaivaa.

Ehtoja voi käyttää IT-palveluita myytäessä tai hankittaessa. Ehdot ovat suunniteltu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön. Käyttöoikeuslisenssi tarvitaan, kun sopimusehtoja hyödynnetään osana sopimusta. Kumpi tahansa sopimuksen osapuoli voi hankkia käyttöoikeuslisenssin.

IT-ehtojen taustaryhmät

IT2022-sopimusehtojen oikeudenhaltijat ovat Keskuskauppakamari, Software Finland ry, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Teknologiateollisuus ry ja Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry.

Oikeudenhaltijoiden edustajat muodostavat IT2022-ehtojen johtoryhmän, joka vastaa ehdoista ja hallinnoi niitä. Johtoryhmään kuuluvat

 • Kimmo Rekola (puheenjohtaja)
 • Markku Henttinen (LOGY)
 • Johanna Sipola (Keskuskauppakamari)
 • Juha Lappi (Tivia ry)
 • Jussi Mäkinen (Teknologiateollisuus)
 • Seppo Takanen (Software Finland ry)
 • Minna Aalto-Setälä (Keskuskauppakamari, sihteeri)

Juristityöryhmä muun muassa laatii ehdotukset ehtojen muutoksiksi ja esittää uudet ehdot johtoryhmälle. Juristityöryhmään kuuluvat

 • Pia Ek, Asianajotoimisto Castrén & Snellman
 • Kai Erlund, Quuppa Oy
 • Kalle Hynönen, Asianajotoimisto Krogerus
 • Johanna Lilja, Roschier Asianajotoimisto Oy
 • Arto Lindfors, Fondia Oyj
 • Jaakko Lindgren, Dottir Asianajotoimisto Oy
 • Terho Nevasalo, Sympa Oy
  Juristityöryhmän puheenjohtajana toimii Minna Aalto-Setälä, Keskuskauppakamari.

Johtoryhmä nimeää keskeisten sidosryhmien edustajat seurantaryhmään, joka tuo alan näkemykset työhön. Tähän kuuluvat

 • Matti Rudanko, Aalto-yliopisto (Pj)
 • Viveca Still, VM (Varapj)
 • Petri Aukia, Codento
 • Kimmo Koivu, LATO Strategy Tool
 • Jan Sippel, CGI
 • Tuomo Sirkka, Relex
 • Ossi Syd, Fourkind
 • Päivi Hokkanen, Itprofs Oy
 • Emilia Uusitalo, Sanoma
 • Ari Koivumaa, Poliisihallitus, Poliisin IT-keskus
 • Maarit Laakkonen, Otava
 • Mari Hakkarainen, Keskuskauppakamari
 • Janne Mustonen (Sihteeri)

Sopimusehtoja uudistetaan jatkuvasti

IT2022-ehdot ovat uusimmat sopimusehdot. Voit halutessasi käyttää myös vanhempia sopimusehtoja. Ehdot päivitetään noin kolmen vuoden välein vastaamaan IT-alan uudistumista.

IT2022-sopimusehtoja ei sovelleta sopimuksiin, joissa viitataan IT2000-, IT2010-, IT2015- tai IT2018-ehtoihin. Jälkimmäisten sopimusehtojen lisenssin eli käyttöoikeuden hankkineet yritykset voivat halutessaan jatkaa vanhojen sopimusehtojen käyttöä.

Näin tilaat sopimusehdot

Tilaa IT2022-ehdot täältä. Lomakkeen lähettämisen jälkeen saat sähköpostiisi aktivointilinkin. Tilauksen aktivoinnin jälkeen saat sähköpostiin IT-sopimusehtotiedostot. Ota yhteyttä meihin, jos sinulla tarvitset apua tilaamisessa tai viestit eivät tule perille.

IT-ehtojen tilaus sisältää ehtojen suomenkieliset ja englanninkieliset versiot. Halutessasi saat valita tilauslomakkeella lisenssihintaan sisältyen käyttöösi myös IT-ehtojen aiemmat versiot IT2018, IT2015 ja IT2010. Eri ehtoversiot tulevat tilauksen aktivoinnin jälkeen omissa sähköposteissaan.  

Jos olet tilannut lisenssin ennen 12.6.2020, saat ennen lisenssin vanhentumista meiltä sähköpostiviestin, jossa kehotetaan uusimaan tilaus uudesta verkkopalvelusta osoitteesta it-ehdot.fi. Löydät vanhat sopimusehtosi edelleen entisen palveluntarjoajan Teknologiainfon verkkopalvelusta.

Jos olet tilannut lisenssin 12.6.2020 jälkeen sivuiltamme, saat vuoden jälkeen muistutuksen tilauksen automaattisesta uusiutumisesta. Sinun ei tarvitse tehdä mitään, jos haluat jatkaa lisenssiä. Sopimusehdot tulevat tilauslomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiin.

Näin käytät sopimusehtoja

Tutustu ehtojen käyttöohjeisiin ja kaavioon, josta näet, mitkä ehdot sopivat sinun tilanteeseesi. Alla löydät myös ehtojen käyttöön liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä:

Kumpi sopimuksen osapuoli hankkii lisenssin?

Riittää, että sopimuksen toinen osapuoli on tilannut ehdot eli hankkinut käyttöoikeuslisenssin.

IT-sopimusehtoja saa käyttää käyttöehtojen mukaisesti muun muassa sellaisissa sopimuksissa, tarjouksissa, tarjouspyynnöissä tai niitä vastaavissa asiakirjoissa, joissa lisenssinhaltija on yhtenä osapuolena. IT-sopimusehtojen kuhunkin kappaleeseen on merkitty vesileimalla sen tahon nimi, jolla on käyttöoikeus kyseiseen asiakirjaan.

Jos ehdot toimittaneella sopijapuolella on voimassa oleva käyttöoikeus ehtoihin, sopimuskumppani saa tallentaa tai tulostaa kyseiset IT-sopimusehdot, vaikka sopimuskumppanilla itsellään ei olisi käyttöoikeutta. Näin saatuja IT-sopimusehtoja ei kuitenkaan saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Niillä ei voi esimerkiksi tehdä sopimuksia kolmannen osapuolen kanssa.

Voinko muokata sopimusrunkomalleja?

IT-ehtojen sopimusrunkomallit on julkaistu word-tiedostoina, joita voi muokata. Varsinaisia pdf-muodossa julkaistuja IT-sopimusehtoja ei saa muokata.

Katso IT-sopimusehtojen käyttöehtojen kohta 3.4: ”Lisenssinhaltijalla ei ole oikeutta tehdä sopimusehtoihin lisäyksiä, poistaa niistä osia eikä muullakaan tavoin muuttaa sopimusehtoja. Kun lisenssinhaltija käyttää sopimusehtoihin kuuluvia asiakirjoja sopimuksissa, tarjouksissa, tarjouspyynnöissä tai niitä vastaavissa asiakirjoissa, lisenssinhaltija voi vapaasti tehdä poikkeuksia sopimusehtojen sisällöstä. Poikkeukset on kuitenkin tehtävä siten, että sopimusehtojen alkuperäinen teksti näkyy selvästi ja kokonaisuudessaan.”

Yritys voi myös laatia oman yrityskohtaisen sopimusrungon. Yrityksen omaan sopimusrunkoon voi liittää IT2022-sopimusehtoliitteitä (aina YSE, lisäksi erityisehdot ja palvelutasokuvaus) tarpeen mukaan, jos käyttäjällä on voimassaoleva käyttöoikeus eli lisenssi IT2022-sopimusehtoihin. Yrityskohtaisen sopimusrungon laadinnassa on aina suositeltavaa käyttää asiantuntija-apua.

Voinko liittää IT2022-ehdot Internet-sivulleni?

IT2022-sopimusehtojen käyttöehdot kieltävät sopimusehtojen julkaisemisen avoimilla verkkosivuilla. Lisenssinhaltija saa laittaa sopimusehdot työntekijöidensä saataville lisenssinhaltijan sisäiseen tietoverkkoon, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Internet-sivuille ehtoja ei saa laittaa. Tutustu käyttöehtoihin.

Voit kuitenkin viitata sivuilla oleviin tulostussuojattuihin IT-ehtojen esikatseluversioihin tutustu ehtoihin -sivulla.

Tarvitseeko asianajaja tai muu neuvonantaja oman lisenssin IT2022-sopimusehtoihin?

IT2022-sopimusehtojen käyttö- eli lisenssiehdoissa on neuvottelutilannetta helpottava poikkeus sellaista tilannetta varten, jossa neuvonantajalla on voimassaoleva käyttöoikeus eli lisenssi IT2022-sopimusehtoihin. Tällöin neuvonantaja voi käyttää IT2022-sopimusehtoja asiakkaansa lukuun tehtävää sopimusluonnosta, tarjousta, tarjouspyyntöä tai vastaavaa asiakirjaa laadittaessa tai neuvoteltaessa.

Neuvonantajan asiakkaan ei siten tarvitse hankkia itselleen lisenssiä pelkästään neuvottelutarkoitukseen, jos neuvonantajalla on lisenssi. Jos sopijapuolet kuitenkin päätyvät tekemään sopimuksen IT2022-sopimusehtoja käyttäen, pitää neuvonantajan asiakkaalla tai tämän sopimuskumppanilla olla voimassa oleva lisenssi.

Millaisen lisenssin asianajotoimisto hankkii?

Asianajotoimisto hankkii toimipaikkakohtaisen lisenssin.
Katso käyttöehtojen kohta 3.3.: Lisenssin hankkinut yhtiö, julkishallinnon yksikkö, muu oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö saa IT2022-sopimusehtoihin määräaikaisen, käyttöehtojen mukaisesti rajoitetun käyttöoikeuden, jonka perusteella lisenssinhaltija saa

 • käyttää IT2022-sopimusehtoja sellaisissa sopimuksissa, tarjouksissa, tarjouspyynnöissä tai niitä vastaavissa asiakirjoissa, joissa lisenssinhaltija on osapuolena
 • käyttää IT2022-sopimusehtoja edellä kohdassa a mainittuja asiakirjoja laadittaessa tai neuvoteltaessa
 • käyttää IT2022-sopimusehtoja lisenssinhaltijan sisäisessä koulutuksessa
 • valmistaa IT2022-sopimusehdoista kopioita edellä kohdissa a, b ja c todettuun tarkoitukseen.

Jos lisenssinhaltija on asianajotoimisto tai muu neuvonantaja, tällaisella lisenssinhaltijalla on edellä todetun lisäksi oikeus käyttää IT2022-sopimusehtoja asiakkaansa lukuun tehtävää sopimusluonnosta, tarjousta, tarjouspyyntöä tai vastaavaa asiakirjaa laadittaessa tai neuvoteltaessa. Kuitenkin lopullisen sopimuksen osapuolista vähintään yhdellä tulee olla lisenssi.

Voinko käyttää IT2022-ehtoja koulutuksessa?

IT2022-sopimusehtojen lisenssiehtojen mukaan ehtoja voi käyttää lisenssinhaltijan sisäisessä koulutuksessa. Koulutuskäyttöön tarkoitetuista IT2022-ehdoista peritään yrityskohtaista lisenssiä vastaava maksu. Jos kyse on yksinomaan ei-kaupallisesta koulutuksesta, maksua ei peritä.

Koulutuskäyttöön tarkoitettujen IT2022-ehtojen käyttöoikeus on rajoitettu vain opetus- ja koulutuskäyttöön.

Miksi IT2022-ehtoja ei ole saatavana ruotsiksi?

Ruotsinkielisten ehtojen kysyntä on ollut vähäistä. IT2010-ehtojen valmistelussa tehdyn lausuntokierroksen yhteydessä tiedusteltiin yritysten tarvetta eri kieliversioille eikä tarvetta ruotsinkielisille ehdoille ollut. Sen vuoksi uudempiakaan IT-ehtoja ei ole käännetty ruotsiksi.

Kuvituskuva: muistio ja kynä, taustalla viherkasvi