Taustaa

IT2018-sopimusehdot helpottavat IT-palveluiden hankkimista ja niistä sopimista. Sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi kotimaisissa IT-toimituksissa asiakkaiden ja toimittajien välillä.

IT2018-sopimusehtoja käyttämällä IT-palveluista sopiessa säästyy aikaa ja vaivaa. Sopimisesta aiheutuu vähemmän kustannuksia kuin tehtäessä sopimuksia sellaisilla ehdoilla, joita sopijapuolet eivät entuudestaan tunne tai jotka eivät huomioi osapuolten perusteltuja etuja.

IT2018-sopimusehdot ovat ainoat suomalaiset IT-alan sopimusehdot, jotka IT-alan toimittajayritykset sekä niiden asiakkaita edustavat järjestöt ovat laatineet yhdessä.

Sopimusehdot seuraavat alan tarpeita

Ehdot päivitetään noin kolmen vuoden välein vastaamaan IT-alan uudistumista. IT2018-ehdoissa on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset, ja alan uudet liiketoimintamallit ovat mukana sopimusehdoissa.

Keskeisimpänä muutoksena uusissa ehdoissa ovat täysin uudet henkilötietojen käsittelyä koskevat erityisehdot. Näiden lisäksi on uudistettu alan yleisiä sopimusehtoja (IT2018 YSE) sekä pilvipalveluehtoja (IT2018 ETP) henkilötietojen käsittelyn osalta. Alan uudet liiketoimintamallit, kuten SaaS-palvelut ja avoin lähdekoodi, ovat mukana uusimmissa sopimusehdoissa.

IT2018-sopimusehtoja ei sovelleta sopimuksiin, joissa viitataan vanhoihin IT2000-, IT2010- tai IT2015-ehtoihin.

IT2000-, IT2010- tai IT2015-sopimusehtojen lisenssin eli käyttöoikeuden hankkineet yritykset voivat halutessaan jatkaa vanhojen sopimusehtojen käyttöä.

Ehtojen tilaus

Tilaa ehdot täältä. Lomakkeen lähettämisen jälkeen saat sähköpostiisi aktivointilinkin. Tilauksen aktivoinnin jälkeen saat sähköpostiisi IT-ehtotiedostot.

IT-ehtojen tilaus sisältää suomenkieliset ja englanninkieliset versiot. Halutessasi saat valita tilauslomakkeella lisenssihintaan sisältyen käyttöösi myös IT-ehtojen aiemmat versiot IT2015 ja IT2010. Eri ehtoversiot tulevat tilauksen aktivoinnin jälkeen omissa sähköposteissaan.

Ongelmia tilauksessa? Ota yhteyttä meihin.

Uuden verkkopalvelun myötä IT-ehtojen vuosilisenssi uudistuu jatkossa automaattisesti. 

Jos olet tilannut lisenssin ennen 12.6.2020, saat ennen lisenssin vanhentumista meiltä sähköpostiviestin, jossa kehotetaan uusimaan tilaus uudesta verkkopalvelusta osoitteesta it-ehdot.fi.

12.6.2020 jälkeen tilatuista ehdoista tulee sähköpostiviesti, jossa muistutetaan tilauksen automaattisesta uusiutumisesta. Ole yhteydessä, jos haluat päättää tilauksen ennen sen uusiutumista. Täältä löydät yhteystietomme.

Näin käytät sopimusehtoja

Siirry ehtojen käyttöohjeiden sivulle ja tutustu käyttöohjeisiin tai katso kaaviosta, mitkä ehdot sopivat sinun tilanteeseesi. Alla löydät myös ehtojen käyttöön liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä.

Voinko muokata sopimusrunkomalleja?

IT2018-ehtojen sopimusrunkomallit on julkaistu word-tiedostoina, joita voi muokata. Varsinaisia pdf-muodossa julkaistuja IT2018-sopimusehtoja ei saa muokata.

Katso IT2018-sopimusehtojen käyttöehtojen kohta 3.4: ”Lisenssinhaltijalla ei ole oikeutta tehdä sopimusehtoihin lisäyksiä, poistaa niistä osia eikä muullakaan tavoin muuttaa sopimusehtoja. Kun lisenssinhaltija käyttää sopimusehtoihin kuuluvia asiakirjoja sopimuksissa, tarjouksissa, tarjouspyynnöissä tai niitä vastaavissa asiakirjoissa, lisenssinhaltija voi vapaasti tehdä poikkeuksia sopimusehtojen sisällöstä. Poikkeukset on kuitenkin tehtävä siten, että sopimusehtojen alkuperäinen teksti näkyy selvästi ja kokonaisuudessaan.”

Yritys voi myös laatia oman yrityskohtaisen sopimusrungon. Yrityksen omaan sopimusrunkoon voi liittää IT2018-sopimusehtoliitteitä (aina YSE, lisäksi erityisehdot ja palvelutasokuvaus) tarpeen mukaan, jos käyttäjällä on voimassaoleva käyttöoikeus eli lisenssi IT2018-sopimusehtoihin. Yrityskohtaisen sopimusrungon laadinnassa on aina suositeltavaa käyttää asiantuntija-apua.

Voinko liittää IT2018-ehdot Internet-sivulleni?

IT2018-sopimusehtojen käyttöehdot kieltävät sopimusehtojen julkaisemisen avoimilla verkkosivuilla. Lisenssinhaltija saa laittaa sopimusehdot työntekijöidensä saataville lisenssinhaltijan sisäiseen tietoverkkoon, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Internet-sivuille ehtoja ei saa laittaa. Tutustu käyttöehtoihin.

Voit kuitenkin viitata sivuilla oleviin tulostussuojattuihin IT-ehtojen esikatseluversioihin tutustu ehtoihin -sivulla.

Tarvitseeko asianajaja tai muu neuvonantaja oman lisenssin IT2018-sopimusehtoihin?

IT2018-sopimusehtojen käyttö- eli lisenssiehdoissa on neuvottelutilannetta helpottava poikkeus sellaista tilannetta varten, jossa neuvonantajalla on voimassaoleva käyttöoikeus eli lisenssi IT2018-sopimusehtoihin. Tällöin neuvonantaja voi käyttää IT2018-sopimusehtoja asiakkaansa lukuun tehtävää sopimusluonnosta, tarjousta, tarjouspyyntöä tai vastaavaa asiakirjaa laadittaessa tai neuvoteltaessa.

Neuvonantajan asiakkaan ei siten tarvitse hankkia itselleen lisenssiä pelkästään neuvottelutarkoitukseen, jos neuvonantajalla on lisenssi. Jos sopijapuolet kuitenkin päätyvät tekemään sopimuksen IT2018-sopimusehtoja käyttäen, pitää neuvonantajan asiakkaalla tai tämän sopimuskumppanilla olla voimassa oleva lisenssi.

Millaisen lisenssin asianajotoimisto hankkii?

Asianajotoimisto hankkii toimipaikkakohtaisen lisenssin.
Katso käyttöehtojen kohta 3.3.: Lisenssin hankkinut yhtiö, julkishallinnon yksikkö, muu oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö saa IT2018-sopimusehtoihin määräaikaisen, käyttöehtojen mukaisesti rajoitetun käyttöoikeuden, jonka perusteella lisenssinhaltija saa

  • käyttää IT2018-sopimusehtoja sellaisissa sopimuksissa, tarjouksissa, tarjouspyynnöissä tai niitä vastaavissa asiakirjoissa, joissa lisenssinhaltija on osapuolena
  • käyttää IT2018-sopimusehtoja edellä kohdassa a mainittuja asiakirjoja laadittaessa tai neuvoteltaessa
  • käyttää IT2018-sopimusehtoja lisenssinhaltijan sisäisessä koulutuksessa
  • valmistaa IT2018-sopimusehdoista kopioita edellä kohdissa a, b ja c todettuun tarkoitukseen.

Jos lisenssinhaltija on asianajotoimisto tai muu neuvonantaja, tällaisella lisenssinhaltijalla on edellä todetun lisäksi oikeus käyttää IT2018-sopimusehtoja asiakkaansa lukuun tehtävää sopimusluonnosta, tarjousta, tarjouspyyntöä tai vastaavaa asiakirjaa laadittaessa tai neuvoteltaessa. Kuitenkin lopullisen sopimuksen osapuolista vähintään yhdellä tulee olla lisenssi.

Voinko käyttää IT2018-ehtoja koulutuksessa?

IT2018-sopimusehtojen lisenssiehtojen mukaan ehtoja voi käyttää lisenssinhaltijan sisäisessä koulutuksessa. Koulutuskäyttöön tarkoitetuista IT2018-ehdoista peritään yrityskohtaista lisenssiä vastaava maksu. Jos kyse on yksinomaan ei-kaupallisesta koulutuksesta, maksua ei peritä.

Koulutuskäyttöön tarkoitettujen IT2018-ehtojen käyttöoikeus on rajoitettu vain opetus- ja koulutuskäyttöön.

Miksi IT2018-ehtoja ei ole saatavana ruotsiksi?

Ruotsinkielisten ehtojen kysyntä on ollut vähäistä. IT2010-ehtojen valmistelussa tehdyn lausuntokierroksen yhteydessä tiedusteltiin yritysten tarvetta eri kieliversioille eikä tarvetta ruotsinkielisille ehdoille ollut. Sen vuoksi IT2015- tai IT2018-ehtojakaan ei ole käännetty ruotsiksi.

Kuvituskuva: muistio ja kynä, taustalla viherkasvi