Käyttöohjeet

IT-sopimusehtojen käyttöohjeet esittelevät IT2018
-ehtojen käytön ydinasiat. Ohjeet auttavat kiinnittämään huomiota sopimuksen tekemisessä huomioon otettaviin yleisiin seikkoihin.

Alla olevasta oikean ehdon valinta -kaaviosta saat selville, mitä ehtoa käytetään missäkin tilanteessa. Ehtokohtaisissa käyttöohjeissa kerrotaan tiivistetysti eri ehtojen käyttöala ja ydinkohdat.

Käyttöohjeiden pääkohdat:
– IT-ehdot pähkinänkuoressa
– Näin laadit sopimuksen
– Erityisehtojen käyttö

Lataa käyttöohjeet

Oikean ehdon valinta

Käyttöohjeen pääkohdat

IT-ehdot pähkinänkuoressa

 • Milloin IT2018-ehdot?
 • Mihin tilanteisiin ehtoja on saatavilla?
 • Miten valitsen oikeat ehdot oikeaan tilanteeseen?
 • Mistä sopimus koostuu?
 • Miten IT2018 YSE yleiset sopimusehdot eroavat erityisehdoista?
 • Tarvitaanko molemmat?
 • Mitä sopimusmalleja on saatavilla?
 • Mistä IT2018-ehtoja saa?
 • Mitä niiden käyttö edellyttää?

Näin laadit IT2018-ehtoihin pohjautuvan sopimuksen

 1. Lähde liiketoiminnan tarpeista
 2. Luonnostele sopimus
 3. Viittaa valitsemiisi IT2018-ehtoihin selkeästi
 4. Liitä IT2018 YSE -ehdot ja valitsemasi IT2018 -eritysehdot sopimukseen
 5. Varmista mahdollisuus perehtyä sopimukseen liitteineen
 6. Kiinnitä huomiota sopimuksen ja sen liitteiden soveltamisjärjestykseen

Erityisehtojen käyttöohjeet

Ehtokohtaisissa käyttöohjeissa kerrotaan tiivistetysti eri ehtojen käyttöalat ja ydinkohdat.