< TAKAISIN

Liiketoiminnan eettiset periaatteet pdf

Tämä malliasiakirja sisältää liiketoiminnan eettisiä periaatteita sekä niitä koskevia käytäntöjä ja menettelytapoja. Malliasiakirja toimii mallina yrityksille, kun ne laativat omia eettisiä ohjeitaan, sekä kannustaa yrityksiä kehittämään ja ottamaan käyttöön yksilölliset tarpeet huomioivia eettisiä periaatteita. Tämän malliasiakirjan tarkoituksena ei ole korvata yritysten omia ohjeistuksia.

Esikatsele liitettä

lisenssi
Sopimusehtojen käyttö edellyttää voimassaolevaa sopimusehtojen käyttöoikeutta (lisenssiä).